Kannisto.org

Petri Kannisto's homepage – about software systems and research

Teollista Internetiä työkoneissa – palveluarkkitehtuuri suorituskyvyn optimointiin

P. Kannisto, D. Hästbacka, and S. Kuikka, "Teollista Internetiä työkoneissa – palveluarkkitehtuuri suorituskyvyn optimointiin", Automaatio XXI, Helsinki, Suomen automaatioseura, 2015. https://www.automaatioseura.fi/site/assets/files/1550/f2040.pdf

Cite
The citations cannot be guaranteed to be in the correct format!
Full text

Related items at Kannisto.org

Research project(s): D2I

Keywords

hajautettu palveluarkkitehtuuri; sääntöpohjainen päättely; tiedonhallinta

Abstract

Automaatiota on perinteisesti käytetty tuottavuuden lisäämiseen. Aina kyse ei ole pelkästään laitetason toiminnoista, vaan sopivilla tietojärjestelmäratkaisuilla tuottavuuslisäyksiä saadaan aikaan parantamalla tiedonhallintaa. Modernit liikkuvat työkoneet sisältävät monimutkaisia alijärjestelmiä, joiden toimintaa voidaan optimoida erilaisten käyttöasetusten arvoja muuttamalla. Käyttöasetuksia koskeva tietämys ei kuitenkaan ole helppoa hallita, sillä sopiviin käyttöasetusten arvoihin voivat vaikuttaa esimerkiksi olosuhteet, tehtävän työn tyyppi tai kuljettajan taitotaso. Tietämystä käyttöasetuksista saadaan lisää soveltamalla tilastollisia menetelmiä, mutta se pitäisi voida myös varastoida johonkin. Kaikkein parasta olisi, jos tietämystä voitaisiin soveltaa antamalla kuljettajalle ehdotuksia käyttöasetusten arvojen muuttamisesta – työkoneessa tulisi olla järjestelmä, joka tarkkailisi koneen suorituskykyä ja käyttöasetuksia sekä analysoisi niitä käytön aikana. Tämä artikkeli keskittyy erityisesti tietämyksen hallintaan ja koneiden käytön aikaiseen hyödyntämiseen vaadittavaan tietojärjestelmäarkkitehtuuriin. Järjestelmä on pakostikin hajautettu, sillä dataa tuottavat koneet ovat hajallaan ympäri maailmaa, mutta toisaalta dataa ja tietämystä on voitava käsitellä samalla kerralla keskitetysti. Toisaalta tietämys pitää edelleen saada käyttöön eri koneyksilöihin. Haaste on hallittavissa syvällisellä vaatimusten ymmärtämisellä sekä huolellisella suunnittelutyöllä. Toteutustekniikoiksi riittävät suurelta osin Internetissä jo käytössä olevat tekniikat. Tämä artikkeli käy ensiksi läpi vaatimukset ja suunnitteluvalinnat, minkä jälkeen esitellään tarkoitukseen tehty prototyyppi.